Firmy

Klimatizace v kancelářích a provozech.

Klimatizace v kancelářích je velmi ožehavé téma.
Je totiž velmi složité nastavit optimální vnitřní teplotu pro místnost, kde se vyskytuje v jednom okamžiku více lidí. Každý je na vnímání teploty jinak zvyklý, někdo preferuje chladnější pracovní prostředí a někdo zase teplejší. Někteří lidí jsou dokonce na nízké teploty citlivější a mají tak sklony k fyzickým i psychickým obtížím, pokud jsou dlouhodobě vystavování teplotním šokům.

Česká legislativa na takové situace myslí a tak existují přísné normy, které určují v jakém stavu má být pracovní prostředí. Obecně vzato platí, že by se vnitřní teplota neměla pohybovat ve větším rozdílu než 6°C.

Ze zákona by tedy teplota v klimatizované kanceláři neměla klesnout pod 24,5°C za předpokladu, že se venkovní teplota v létě pohybuje v průměru kolem 30°C. Jedná se totiž o práci s nízkým energetickým výdejem a tak není přípustné nadměrné chlazení. Příliš nízké teploty odvádí pracovníky od koncentrace. S tím jak bude energetický výdej na pracovišti stoupat, tak se limit pro spodní teplotu snižuje.

img-28Instalace klimatizace v kanceláři lze vyřešit různými způsoby.
Pro menší kanceláře je nejvhodnější nástěnná klimatizace, kterou je nutné umístit tak, aby pohodlně ochladila místnost a zároveň přímo nefoukala na některé zaměstnance. Pro středně velké kanceláře je vhodné tzv. kazetové řešení, kdy jsou vnitřní jednotky umístěné na stropě. Podle velikosti a výkonu jednotek jich lze umístit do kanceláře i více. Poslední řešení, a to pro velké kanceláře, je multisplitové zapojení. V kanceláři je více nástěnných jednotek napojených na jednu venkovní.

Dlouhodobý pobyt v kanceláři, kde běží neustále klimatizace, však může mít velmi negativní dopad na Vaše zdraví. Některým jedincům může takový pobyt způsobit potíže v podobě bolesti kloubů, nachlazení či astmatu. U některých dokonce vyústí i v depresivní stavy. Doporučuje se často čistit filtry v klimatizacích a samotnou klimatizaci spouštět opravdu jen v nejnutnějších chvílích, či pravidelných intervalech.